WELLNESS PROGRAM SZOLGÁLATÓ

Cégnév   :                  Best Fund Clearing Solution Kft.

Telephely Iroda:        1135 Budapest Lehel út 61.

Székhely :                  1135 Budapest, Lehel utca 48. 2. em. 2. ajtó

Cégjegyzékszám:       01-09-384063

Adószám :                  28737346-2-41

Bankszámla szám:  10409015-50526950  (K&H)

web:                            www.wellness-vilag.hu

e-mailcím:                 bartell.fund.credit@gmail.com, info@wellness-vilag.hu

Képviseli:                  Csobán Katalin Ügyvezető Tulajdonos

telefon szám:            +3620 372-4553

Kapcsolat tartó:        Kovács László Tulajdonos

telefon szám:            +3620 382-8501, +3630 788-8979  

Best Fund Clearing Solution kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Általános Vásárlási Feltételek 

A jelen honlapot a Best Fund Clearing Solution Kft., mint forgalmazó és szolgáltató, a szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei tulajdonát képező termék, illetve a szerződött partnerek által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatás” vagy “Ajánlat”) értékesítése és népszerűsítése érdekében működteti, a weboldalt.

 1. Az Általános Vásárlási Feltételek célja:

Az Általános Vásárlási Feltételek, (a továbbiakban: “ÁVF” ) célja, hogy meghatározza a Best Fund Clearing Solution Kft., mint a www.wellness-vilag.hu  weboldal alatt elérhető – a tulajdonos és üzemeltetője.

Egyben mint szerződött partnerei megbízottja és meghatalmazottja (továbbiakban: “Szolgáltató” ), a Szerződött partner és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: “Felhasználók” ) közötti jogviszonyt, illetőleg annak tartalmáról egyúttal jelen ÁVF útján tájékoztassa a Felhasználókat.

A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon megjelenő Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek illetve licence szerződés keretén belül, ezáltal megbízták Szolgáltatót arra, hogy nevükben a jelen ÁVF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében, ajánlataikat hirdetéseiket megjelenítse.

Így a jelen ÁVF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket – a Szolgáltató – mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé. Mind ezek alapján a jelen ÁVF alapján és tartalma szerinti kereskedelmi szerződés, a szerződött partner (a továbbiakban, mint “Szerződött partner” vagy “Vállalkozás”) és a Felhasználó között jön létre. (Vállalkozás és Felhasználó a továbbiakban együtt: “Felek” ) a megrendelés szerint a Felhasználó elismeri, hogy az ÁVF–ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁVF célja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára.

A megrendelések hatékony és problémamentes lebonyolítása érdekében, az ügyfelek minden esetben az info@wellness-vilag.hu üzemeltetőjén keresztül intézik megrendeléseiket. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

 1. Az ÁVF hatálya:

Az ÁVF kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett „Szerződési tájékoztató /ÁSZF” linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

 1. A honlapon használt alapfogalmak:

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem gombra kattintva. Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett akciós ajánlatok biztosítója, tulajdonosa. Az egyes Vállalkozások neve, székhelye, üzleti tevékenységének helye, panaszkezelési címe, a BFCS üzleti titokként kezeli. Ezzel kapcsolatos információ kérés az elérhető e-mail cím és a vásárlói kód megadásával lehetséges. Az egyes Vállalkozás által biztosított termékek vagy szolgáltatás az ajánlatoknál feltüntetett linkről érhetők el.

Honlap: www.wellness-vilag.hu

Akciós ár: A termék vagy szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.

Eredeti ár: Az ajánlat megjelenésekor az ajánlat tárgyának lista/tarifaára.

Vásárlások száma: Az adott ajánlatból aktuálisan értékesített mennyiség.

További kedvezmény: Az a vásárlószám, amely felett már érvényes a közösségi kedvezmény. Ezen limit alatt is ugyanúgy rendelhetők meg a termékek, de azok akkor válnak automatikusan vásárlássá, ha a közösségi kedvezmény, aktiválásra kerül.

 1. A Szolgáltatás igénybevétele:

A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetők az aktuális ajánlatok. Viszont a tényleges megrendeléseket és megvásárolható közzétett ajánlatokat, kizárólag regisztrált és vásárlói kóddal rendelkező felhasználó által megadott felhasználónév és rendszer által generált – Felhasználó által megváltoztatható – jelszó. melyet a Szolgáltató bizalmas információként kezel. Az ÁVF alapján létrejött szerződés teljesítésében résztvevőkön kívül harmadik személynek nem ad át – titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges.

A regisztrációhoz/vásárláshoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban/cégkivonatban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. Az adott megrendeléshez elküldött adatai az elküldést megelőzően javíthatóak, az elküldést követően azonban arra már nincs lehetőség. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves, vagy hibás teljesítésért. Az azonosítás: e-mail cím és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a Vásárlás során. A sikeres regisztráció a Vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételeinek elfogadását is jelenti. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a Szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy a Vásárlása során regisztrál-e. A regisztráció lehetőségét minden Vásárlás alkalmával felajánlja a rendszer. A belépéshez szükséges felhasználónév a Felhasználó e-mail címe, jelszava pedig egy automatikusan generált jelszó. (melyet szabadon megválaszthat vagy módosíthat a zárt rendszeren belül a Felhasználó)

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 •  a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató és a Vállalkozás jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁVF betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Honlap rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
 1. A rendelés menete:

5.1. Az ajánlat kiválasztása:

Az Ajánlat kiválasztása az Ajánlat adatlapon elhelyezett MEGVESZEM gombra kattintással történik meg. A FIZETÉS gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a megrendelői adatlapra jut és a felkínált linkek elfogadásával véglegesíti a megrendelését.

Az ajánlat adatlapon lehet nyomon követni a mindenkori Ajánlat (ok) lényeges tulajdonságait, így különösen az Ajánlatért fizetendő Akciós árat és Eredeti árat, illetve az aktuális mennyiséget.

Ha az aktuális készlet „nem elérhető” vagy „elfogyott”, akkor nincs lehetőség a Vásárlásra.

A Szolgáltató minden esetben a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott mennyiséget hirdeti, így nem vállalja, hogy az akció teljes időtartama alatt az Ajánlat elérhető, és megrendelhető.

5.2. A Megrendelés:

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon található Szolgáltatás megrendelése minden egyes megrendelés esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó oldalán. A Felhasználó a Szolgáltatásért ellenszolgáltatást (vételárat, szolgáltatási díjat), továbbá postaköltséget, fuvardíjat köteles fizetni. A Felhasználó megrendelését a megrendelői adatlap kitöltésével teheti meg. A sikeres megrendeléshez a személyes adatain túl meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, extrákat választhat a szolgáltatáshoz (amennyiben elérhető) és meg kell adnia a szállítási címet.  Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával. A rendszer automatikusan rákérdez az adatok helyességére, és ismételt ellenőrzést tesz lehetővé. Az adatbeviteli hibák szükség szerinti javítását követően a Felhasználó.

Elfogadom és betartom a felhasználási feltételeket, gombra kattintva teheti véglegessé rendelését.

A Szállítási szerződés, a végleges rendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével köttetik meg.

A helyhez kötött szolgáltatások (pl. szállás utalvány) ára az utazás költségét nem tartalmazza, kivéve, ha az akció leírásában ez külön fel van tüntetve. Megrendeléséhez kapcsolódóan – a Szolgáltatás tárgyától függően – további fizetési mód igénybevételére van lehetőség. Ez lehet készpénzzel történő és bankkártyás vagy banki átutalással illetve üdülési csekkel vagy Széchenyi Kártyával történő fizetés.

Az Ajánlat, és a Vállalkozás igénye alapján a fizetési módok köre szűkülhet, mely tényt a jelen ÁVF elfogadásával Felhasználó elfogad. Sikeres megrendelés esetén 48 órán belül e-mailben értesítjük a Felhasználót a regisztrált, illetve megadott e-mail címen. Az utazási szállás utalványok (voucherek) kiszállítására a sikeres megrendeléstől számított 72 órán belül kerül sor. Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a Szolgáltató által meghatározott és kiválasztott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése az ő hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a Vállalkozás részére.

A termék kiszállítása mindig a Szolgáltató által meghatározott és feltüntetett határidőn belül történik a Vállalkozáson keresztül. Ritka esetekben, a Vállalkozáson kívül álló okok miatt a szállítási idő megnőhet maximum 60 napra. Ilyen esetben a Felhasználó türelmét kérjük, melyet a Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával megad. 60 napon túli késedelem esetén, a Felhasználó jelzését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék vételárát a Vásárló által megadott számlaszámra.

A Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását alapesetben a 6. pontban rögzített felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követően, a BFCS Szolgáltató weboldalán pontosan megjelölt „kapcsolat” linken jelezheti és ezen jelzett időpontban kezdi meg. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozás egyes – nem konkrét határidőhöz kötött – szolgáltatások nyújtását a Felhasználó kérésére a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét megelőzően is megkezdheti.

A Felhasználó az arra vonatkozó kérését, hogy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Vállalkozóval bizonyítható módon kifejezetten közölni.

 1. Elállás a megrendeléstől:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a fogyasztó – Felhasználót, internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Felhasználó az ÁVF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

A Felhasználó elállási-, illetve felmondási jogát

 1. a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy
 2. b) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A Felhasználó az elállási – vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a/1) az átvett, illetve át nem vett terméknek,

a/2) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a/3) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a/4) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

A fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított, tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

Ha a Felhasználó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – amennyiben a terméket postán nem lehet visszaküldeni, úgy a Szolgáltatásnál megjelölt fuvarozási költséget – Ön viseli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Vállalkozás számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, melyet a Szolgáltatás adatlapján megjelölt Akciós ár teljes összege alapján kell kiszámítani. Hasonlóképpen visszatéríti a Vállalkozás a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Felek megállapodnak, illetve a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Vállalkozás a Felhasználónak valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól, ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Felhasználó által megadott számlaszámra. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Felhasználó számára visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Fogyasztó az elállási jogát a szállítás megrendelésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetében az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

 1. Felelősség, Szavatosság, Jótállás:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 •           a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 •           az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 •           az információtovábbítási késedelemből adódó,
 •           vírusok okozta,
 •           szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 •           vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 •           a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi információt, az adott termék forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetekben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?

Ön a Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő három hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön, a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás:

Amennyiben a Vállalkozás jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az egyes Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét, továbbá egyéb Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait Vállalkozás felé közvetlenül jogosult és köteles írásban (postán vagy e-mailen) vagy személyesen (Vállalkozás ügyfélszolgálatán) jelezni a Vállalkozás egyes Szolgáltatásnál megadott elérhetőségen. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a hozzá esetlegesen beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a Vállalkozással szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

 1. Egyéb rendelkezések:

Az ÁVF elfogadásával, a leadott megrendelés megérkezésével a Vállalkozás és a Felhasználó között létrejön a szerződés a Szolgáltatás értékesítésére (a továbbiakban, mint “Szerződés” ) a Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a BFCS szolgáltatói szerződésben meghatározott feltételekkel, határozott időtartamra, a Szerződés teljesítéséig terjedő időtartamra jön létre.

Termékértékesítés esetén a Szerződés a termék átadásával, több termék esetén az utolsó termék átadásával, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átadásával, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás befejezésével szűnik meg.

Az alapszerződés 5+5 éves intervallumra szól, melyet közös elhatározással írásban módosíthatnak a Felek.

A Vállalkozás és a Felhasználó között alapján létrejött Szerződés megszűnik:

 •           a szerződésben vállaltak teljesítéssel;
 •           a BFCS kártya éves aktiválásának az elmaradása esetén és az 5+5 év lejártát követően,
 •           illetve, a felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén;
 •           a Felhasználó egyoldalú nyilatkozata, illetve halálával;
 •           a Szolgáltatás megszűnésével;

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fogyasztó Felhasználó és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek békés, bírósági eljáráson kívüli rendezésére a fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerint illetés megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is igénybe veheti. Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató és Vállalkozás az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

Az ÁVF a www.bfcs.hu honlapon kerül közzétételre.

A Szerződés, írásba foglalt Szerződésnek minősül, a Szerződést a Szolgáltató, a Vállalkozás iktatja, a megrendelő Felhasználó részéről nem köteles az iktatás.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

ODR Link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az: info@bfcs.hu

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

 1. Adatvédelem:

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen webáruház használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

12.1         AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

12.2.   Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

– a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

– az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;

– tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;

– a működési hibák hatékony elhárítása.

12.3.     A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

12.4.       SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA

12.5.    A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a webáruház Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

12.6.     A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

12.7.   A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

12.8.     A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

12.9.     A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az info@xentury.hu e-mail címen.

12.10.       SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje a info@bfcs.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lép be a webáruház felületére és egyben nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Szolgáltató automatikusan törli az adatokat és a rendelkezésére álló́ információkat is megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

12.11.         A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

12.12.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek

– jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel – nem adja ki.

– jelen általános vásárlási feltételek a felhasználó részéről automatikus elfogadásra kerülnek, amennyiben 15 napon belül ellenvetéssel nem él és a 2018. májusi hírlevélben megjelenő információkra nem reagál és az adatai törlését, illetve a jelenlegi jogviszony megszüntetését nem kezdeményezi.

 

Értékesítés Forgalmazás: Best Fund Clearing Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltatás köre: FUND CREDIT/E-Credit (Kiegészítő valuta) biztosítása, a felajánlott BARTER termékek és szolgáltatások tovább értékesítése, megvásárlása.

1.Fogalmak meghatározása

ÁSZF:

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Szolgáltató, Értékesítő és ügyfél jogait és kötelezettségeit magába foglaló szabályzat.
Ügyfél: a weboldalon regisztrált és az oldalon szereplő szolgáltatást, igénybe vevő magánszemély vagy cég.
Szolgáltató: A weblapot üzemeltető Kovács László

Az adásvételi szerződésekben a szolgáltatás igénybe vevők –SZOLGÁLTATÓNAK – a szerződésben rögzített feltételek szerint. Ezzel egyidejűleg a szerződésben rögzített Szolgáltatói feltételek alapján, a minősítést és a hatályba lépést követően biztosítson hozzáférést – a FUND CREDIT/E-Credit egységek szerint – az adatbázisában szereplő és elérhető szolgáltatások és kereskedelmi termékek megvásárlására.

A Szolgáltató adatbázisában szereplő és a partneri szerződések (Licence szerződések) és forgalmazói termékek állnak rendelkezésre a BFCS zárt rendszerében.

A honlapon felkínált szolgáltatások vásárolhatók meg, a Creditek felhasználásával.

Ügyfél kérésére átadott szolgáltatói és kereskedelmi partner listában szereplő és a felajánlott árú alapból tudja kiválasztani a számára meg vásárolható termékeket. A kialkudott anyagi feltételek minden esetben külön megállapodást igényelnek, a honlapon található értékek tájékoztatás jellegűek.

 1. Értékesítő és Forgalmazói adatok

Cégnév   :                  Best Fund Clearing Solution Kft.

Telephely Iroda:        1135 Budapest Lehel út 61.

Székhely :                  1135 Budapest, Lehel utca 48. 2. em. 2. ajtó

Cégjegyzékszám:       01-09-384063

Adószám :                  28737346-2-41

Bankszámla szám:  10409015-50526950  (K&H)

web:                            www.wellness-vilag.hu

e-mailcím:                 bartell.fund.credit@gmail.com, info@wellness-vilag.hu

Képviseli:                  Csobán Katalin Ügyvezető Tulajdonos

telefon szám:            +3620 372-4553

Kapcsolat tartó:        Kovács László Tulajdonos

telefon szám:            +3620 382-8501, +3630 788-8979  

 1. Regisztráció (minősítés)

A weblapon történő böngészéshez regisztráció (minősítés) szükséges, melynek célja a zárt rendszerben való teljes tájékoztatás és bekerülése az adatbázisba, a szolgáltatások igénybe vételéhez. A regisztrációban rögzített adatokat kizárólag szerződőt ügyfelek érhetik el. A szolgáltatók által felajánlott termékek az adatbázisa kerülve, konkrét meghatározással és elérhetőséggel kerülnek a BFCS szerződésben felhasználható FUND CREDITEK használatával, jóváírásával.

 1. Adatkezelés

A weboldal használata során szolgáltató a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, ha ügyfél a szolgáltatók által felkínált termékek megrendelésével erre írásban meghatalmazást ad.

A szolgáltatás teljesítéséről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik. Szolgáltató lehetővé teszi ügyfél számára, hogy a köztük fennálló kommunikációt visszautasítsa a Fund Creditek/E-Creditek lenullázásával.(hírlevél leiratkozás) alábbi címeken:
e-mailküldése: info@bfcs.hu
levél küldése: 1135 Budapest Lehel út 61.

 1. Szolgáltatók és Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél kijelenti, hogy a szerződésben azonosítható és rögzített üdülési programban, a megrendelés véglegesédesével, jogával élni kíván, melyet a szállásutalvány átvételével igazól és elismer. Ügyfél kötelezettséget vállal arra és kifejezetten elfogadja – a minősítés feltételeit – és érték arányosnak tekinti a szerződésében rögzítetteket. Ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felajánlott üdülési programokat a szállás utalvány átvételével elismeri a szolgáltatás lehívását.

A szerződésében rögzített és megjelölt adatokért szavatosságot vállal és a parterek ajánlatait változtatás nélkül ajánlotta ki az ügyfelek részére. Ügyfél kijelenti, hogy a visszaigazolt és elfogadott termék árát, hiánytalanul megfizeti, tartozása ezen a címen nem áll fenn vele szemben. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató felé a megfizetésére vonatkozóan információt és adatokat kérjen és adott esetben tájékoztassa az adott szállásadó üzemeltetőjétől.

Szolgáltató vállalja, hogy a rendszerbe, adatbázisába kerülő termékeket, a megfelelő feltételeket próbálja meg biztosítani a weboldalon található árakon, a mindenkori szállítói-partneri szerződések szerint. A kereskedelmi forgalomban szereplő áruk és termékek általános garanciáit, minden esetben a partneri és szállítói szerződések szerint a kiszolgáló cég tartozik felelősséggel és garanciákkal az ügyfél (megrendelő) felé. Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

 1. Fizetési feltételek, díjak

A Best Fund Clearing Solution (BFCS számla) nyitása a minősítést követően a szerződésben rögzített feltételek alapján kerül meghatározásra.

A Felhasználók kizárólag a Best Fund Clearing Solution által szerződött forgalmazók nyilvántartásába került könyvelésén átfuttatott és nyilvántartott összegek után fizetnek forgalmi díjat a szerződésben meghatározott feltételek alapján és az alábbiak szerint:

A Tulajdonos és Forgalmazó által meghatározott elfogadóhelyek számlájára beérkező kiegészítő valuta – továbbiakban BFCS – után a szerződésben rögzített konvertálási és rendszer használati díj összegét magyar forintban kell fizetni.

Amennyiben az adott évben semmilyen mozgás nem történik a számláján, abban az esetben a kártya után az újra aktiválási díjat kell megfizetni, ami szintén a szerződésben rögzítve van. Az 5. év leteltével, a további 5 év hosszabbítás újabb minősítését, a credit felhasználásának érdekében és arányában teszi meg a tulajdonos.

Az egységek aktiválásával az elektronikus számlájáról történő utalás, illetve kifizetés történik – kimenőutalás – mely után a szerződésben feltüntetésre került forgalmi jutalék összeget, a szerződésben rögzítettek alapján magyar forintban számla ellenében kell megfizetni.

A felhasználók részére az aktuális tranzakciót, illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt elektronikus úton megküldik a vásárlási visszaigazolással együtt. A felhasználók a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével kötelesek a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni

Amennyiben a felhasználók vitatják az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, kötelesek az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül, illetve a számlával kapcsolatos kifogásait és a reklamációit 8 napon belül köteles írásban jelezni.

Az összeg beérkezését követő 15. napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználók részére.

Idézet a Best Fund Clearing Solution Általános Üzleti Szabályzatából: A bfcs.hu oldalt valamint a Best Fund Clearing Solution által nyújtott Szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. Kizárólag a rendszerhez kapcsolódó partnerek és a közösen elfogadott alapelvek és szempontoknak megfelelő vállalkozások, magánszemélyek vehetik igénybe.

Social Barter UK Ltd. (Kiegészítő valuta folyósítója)

BFC System Management Kft. (credit szolgáltató)

VÁLTSA VALÓRA VÁGYAIT a lehető legjobban elérhető feltételekkel!

Tisztelettel: Best Fund Clearing Solution Kft.

                   Kovács László weboldal tulajdonos

 • A Wellness-Világ Üdülőkártya a megvásárlástól számított 2 éven belül érvényes.
 • A www.wellness-vilag.hu weboldalán található szállodákra vonatkoznak a kedvezmények.
 • A Üdülőkártya által biztosított kedvezmények nem átruházhatóak. A kártya birtokosa saját személyén kívül maximum 4 főre felhasználhatóak a www.welness-vilag.hu weboldalon található szállodákban, az általuk megadott feltételek alapján.
 • A Wellness Világ Üdülőkártya igénybevétele az adott szállodák telítettségétől függően változhat. Kérjük, minden esetben érdeklődjön cégünk ügyfélszolgálatán vagy e-mailben ( Szobafoglalását lehetőleg minél előbb igényelje – legalább 30 nappal korábban – a legmegfelelőbb időpont igénylése érdekében )
 • A szabályok nem változtathatóak és nem kombinálhatóak más, a szállodákban már létező kedvezményekkel.
 • A fenti szabályok be nem tartása esetén a kedvezmények nem vehetőek igénybe.

Bármely egyéb felmerülő kérdésével a következő elérhetőségeinken érdeklődhet: +36 1 288-8534